MAXNUM SHOP KHONKAEN

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

Maxnum Shop ในที่นี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย” และข้อแจ้งข้อมูลเพื่อเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขตามกฎหมาย ที่บริษัทใช้ในการขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ขายให้กับลูกค้า โดยข้อตกลงดังกล่าวนี้จะใช้กับทุกสัญญาขายสินค้าที่ผู้ขายได้ทำสัญญากับผู้ซื้อ ในที่นี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”

กรุณาอ่านข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดและทำความเข้าใจจนแน่ใจก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ผู้ขาย โปรดทราบด้วยว่าก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อหรือชำระเงิน ลูกค้าจะได้รับคำถามว่ายอมรับข้อตกลงนี้หรือไม่ ถ้าลูกค้าปฏิเสธที่จะยอมรับข้อตกลง จะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์บริษัทได้หรือไม่สามารถชำระเงินค่าสินค้านั้นได้

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขาย

แม็กนั่มช็อป เป็นผู้ขายสินค้าเครื่องออกกำลังกาย แบรนด์ Maxnum และอีกหลากหลายแบรนด์ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.maxnumkhonkaen.com และขายผ่านหน้าร้านของเรา ที่ตั้ง 90/84-85 ซ.ศรีจันทร์ 10 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

1. การติดต่อบริษัท

ถ้าลูกค้าต้องการติดต่อผู้ขาย สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 043-043-049, 082-592-6445

2. การทำสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัท

3. ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์บริษัท

ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้งานอย่างละเอียด จากการใช้เว็บไซต์บริษัท เท่ากับลูกค้ายอมรับข้อตกลงในการใช้งาน และแสดงว่าลูกค้ายอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน กรุณายุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งหมดโดยทันที

เนื่องจากราคาสินค้าจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยๆ ผู้ขายจึงขอสงวนสิทธิ์การลงราคาบนหน้าเว็บไซต์ หากสนใจสั่งซื้อสินค้าชิ้นใด เราจะทำการตรวจเช็คราคาสินค้ากับทางร้านต้นสังกัด และติดต่อกลับเพื่อแจ้งราคาสินค้าให้กับคุณ ณ เวลานั้น

เนื้อหาของสินค้าบนเว็บไซต์อาจจะมีความคลาดเคลื่อน หรือแสดงข้อมูลผิดพลาด กรุณาตรวจเช็คกับเจ้าของแบรนด์อีกครั้ง รวมถึงผู้ขายอาจปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์เป็นครั้งคราว และอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ทุกเมื่อ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

4. บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้า

การใช้เว็บไซต์นี้ ลูกค้าอนุญาตให้บริษัทประมวลผลการชำระเงิน การคืนเงิน และการปรับปรุงแก้ไขสำหรับธุรกรรมของลูกค้า การส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า (ถ้ามี) การเรียกเก็บบัตรเครดิตและการจ่ายเงินให้กับบริษัทและบริษัทในเครือเท่ากับจำนวนที่ลูกค้าเป็นหนี้ตามข้อตกลงนี้

เมื่อลงทะเบียนใช้งาน ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องกับบริษัท และต้องดูแลและปรับปรุงข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทอาจขอให้ลูกค้าให้ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลธุรกิจ หรือข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้าตามจำเป็น ลูกค้าจะไม่ปลอมเป็นบุคคลอื่น หรือใช้ชื่อที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย ลูกค้าอนุญาตให้บริษัทตรวจสอบข้อมูล (รวมถึงข้อมูลที่ปรับปรุง) และตรวจสอบบัตรเครดิตกับผู้ออกบัตรเครดิตเมื่อลงทะเบียน

5. การจัดส่งสินค้า

6. การคืนสินค้า

7. การรับประกันสินค้าและความรับผิดชอบของผู้ขาย

การรับประกันใดๆ จะรับประกันปัญหาที่เกิดจากการใช้งานปกติเท่านั้น หากปัญหาที่เกิดจากการดัดแปลงตัวสินค้า ทางผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันในทันที

8. การละเมิดข้อตกลงในการใช้งาน

ถ้าผู้ใช้งานผิดข้อตกลงไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทสามารถดำเนินการตามที่เห็นว่าสมควรเพื่อจัดการปัญหาการผิดข้อตกลงนั้น รวมถึงการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ การห้ามมิให้ลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ ทางเราจะขอระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

แชร์สิ่งนี้
แชร์
Loading